ajax loader

Paulina Skwarek

Adwokat

Quote's Signature
Quote's Photo
Features Thumbnail

Stała obsługa prawna

Stała obsługa prawna

Każda działalność gospodarcza, każdy biznes wymaga wsparcia prawnego.
Features Thumbnail

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Kwestie związane z zamówieniami publicznymi.
Features Thumbnail

Prawo pracy

Prawo pracy

Kancelaria PSK świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie prawa pracy.
Features Thumbnail

Własność intelektualna

Własność intelektualna

Specjalizujemy się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa własności intelektualnej.
Features Thumbnail

Windykacja

Windykacja

Kancelaria PSK pomoże Państwu w dochodzeniu roszczeń od nierzetelnych klientów.
Features Thumbnail

Rozwody

Rozwody

Pomagamy klientom przejść przez trudne sprawy rozwodowe.

Muzyka

Kancelaria PSK świadczy usługi prawne dla branży muzycznej.

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów licencyjnych, umów przenoszących prawa autorskie, umów fonograficznych i publishingowych,
 • doradztwo w zakresie samplingu i wykorzystania muzyki w filmie i w Internecie,
 • doradztwo prawne przy organizacji koncertów, imprez i festiwali,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami,
 • reprezentowanie Klientów w stosunkach z organizacjami zbiorowego zarządzania,
 • windykację należności powstałych na skutek naruszenia praw autorskich.

Vertical Image

Biznes

Kancelaria PSK koncentruje się na obsłudze prawnej biznesu. Razem z naszymi Klientami tworzymy bezpieczne środowisko dla rozwoju.

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • tworzenie podmiotów gospodarczych, w tym pomoc przy ich rejestracji,
 • bieżącą obsługę prawną w zakresie:
   - umów handlowych,
   - projektów uchwał dla organów spółek,
   - prawa pracy,
   - prawa autorskiego,
   - ochrony danych osobowych,
   - prawa zamówień publicznych,
   - prawa ubezpieczeń i reasekuracji,
 • prowadzenie sporów sądowych,
 • windykację należności.

Vertical Image

IT

Kancelaria PSK świadczy kompleksową obsługę prawną dla firm informatycznych oraz dystrybutorów software-u.

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • organizację postępowań na wykonanie i wdrożenie dedykowanych systemów informatycznych (umowy na wykonanie analiz przedwdrożeniowych, wykonanie i wdrożenie systemów IT czy świadczenie usług serwisowych),
 • tworzenie umów na dostawę software-u, hardware-u, usług serwisowych, umów licencyjnych na oprogramowanie komercyjne, jak i open source,
 • tworzenie dokumentacji przetargowej, tworzenie regulaminów sprzedaży, czy promocji,
 • reprezentowanie Klientów na drodze postępowań sądowych,
 • windykację należności.

Vertical Image

E-commerce

Kancelaria PSK wspiera sklepy internetowe we wszystkich aspektach ich działalności.

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • audyt prawny sklepu internetowego,
 • tworzenie i opiniowanie regulaminów sklepów internetowych,
 • tworzenie i opiniowanie regulaminów stron www,
 • rejestrację znaków towarowych,
 • reprezentację Klientów w sporach z konsumentami i innymi odbiorcami usług czy towarów,
 • windykację należności.

Vertical Image

Start-up

Kancelaria PSK wspiera innowacyjne przedsięwzięcia i czuwa nad ich bezpieczeństwem prawnym.

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej działalności,
 • rejestrowanie działalności gospodarczej,
 • zakładanie spółek,
 • udział w negocjacjach z potencjalnymi inwestorami (anioły biznesu, venture capital),
 • doradztwo w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, praw własności intelektualnej (w tym rejestracja znaków towarowych), danych osobowych,
 • dochodzenie praw związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej w Internecie
 • reprezentację klientów w sporach sądowych,
 • windykację należności.

Vertical Image

Wydawcy i Prasa

Kancelaria PSK oferuje kompleksową obsługę prawną dla podmiotów z branży wydawniczej, w tym e-biznesowej.

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • pomoc prawną we wszystkich aspektach działalności wydawniczej, w tym działalności on-line,
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów licencyjnych, wydawniczych, barterowych, reklamowych, umowy na artykuły sponsorowane, dystrybucyjne, kolportażowe,
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów konkursów i loterii,
 • reprezentację w procesach sądowych.

   Wspieramy ochronę wolności słowa, tajemnicę dziennikarską czy ochronę źródeł informacji. Szacujemy ryzyko prawne związane z publikacjami materiałów prasowych.

Vertical Image

Teatr

Kancelaria PSK doradza teatrom we wszystkich aspektach ich działalności.

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów, w tym umów licencyjnych, producenckich, umów o pracę, umów zlecenia czy umów o dzieło,
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów stron internetowych teatrów,
 • doradztwo w zakresie wykorzystywania: scenariuszy, adaptacji scenicznych, scenografii, wizerunku,
 • reprezentacji teatrów w stosunkach z organizacjami zbiorowego zarządzania.

Vertical Image

TV i Radio

Kancelaria PSK oferuje kompleksową obsługę publicznych i prywatnych nadawców radiowych oraz telewizyjnych.

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • doradztwo prawne w zakresie produkcji i dystrybucji programów telewizyjnych, widowisk artystycznych, wydarzeń i transmisji,
 • doradztwo prawne w zakresie wykorzystania praw autorskich, wizerunku i praw do artystycznych wykonań,
 • doradztwo prawne w zakresie wykorzystania kompozycji muzycznych,
 • umowy licencyjne, przenoszące autorskie prawa majątkowe, umowy merchandisingowe,
 • reprezentowanie nadawców w stosunkach z organizacjami zbiorowego zarządzania,
 • reprezentowanie nadawców w zakresie radiofonii i telewizji, w szczególności w stosunkach z KRRiT, występowanie o udzielenie pozwoleń i licencji.

Vertical Image

Twórcy i Artyści

Kancelaria PSK działa w imieniu artystów, aktorów, pisarzy, scenarzystów, kompozytorów, muzyków, fotografów, grafików, modeli, architektów, designerów i innych twórców.

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów, w tym umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw autorskich, umów gwiazdorskich, umów o pracę, umów zlecenia czy umów o dzieło z artystami,
 • reprezentację twórców w kontaktach z organizacjami zbiorowego zarządzania,
 • dochodzenia wynagrodzeń i odszkodowań za naruszenie praw autorskich twórców.

Vertical Image
Team Image
Team Image
Team Image

Ksenia Ziajska

Adwokat

Paulina Skwarek

Adwokat
Praktyka nauczyła mnie, że obsługa prawna innowacyjnych przedsiębiorstw wymaga specyficznego podejścia. Dynamizm, innowacyjność, złożoność problemów zobowiązują nie tylko do znajomości prawa, ale i branży Klienta.

Rafał Rduch

Adwokat
Contact Image

Kontakt

adres

Kancelaria Adwokacka
Paulina Skwarek
ul. Batorego 3/2
40-061 Katowice

telefon

+48 792 37 37 07

e-mail

psk@psk-kancelaria.pl

Contact Thumbnail

Napisz do nas