ajax loader

Nasze usługi obejmują między innymi:

[list_wrap]

[bullet]zarządzanie prawami autorskimi,[/bullet]
[bullet]opracowanie, opiniowanie i negocjowanie:

 

 • umów licencyjnych na korzystanie z utworów, w tym na programy komputerowe, bazy danych i inne,
 • umów o przeniesienie praw autorskich,
 • regulaminów konkursów.

[/bullet]
[bullet]ochronę osobistych praw majątkowych programistów, grafików, fotografów i innych,[/bullet]
[bullet]dochodzenie odszkodowań od podmiotów naruszających prawa autorskie Klientów,[/bullet]
[bullet]rejestrację znaków towarowych[/bullet]

[/list_wrap]

 

obsługę prawną projektów marketingowych i reklamowych


Nasze usługi obejmują między innymi:

[list_wrap]

[bullet]organizację postępowań na wykonanie i wdrożenie dedykowanych systemów informatycznych (opracowujemy umowy na wykonanie analiz przedwdrożeniowych, wykonanie i wdrożenie systemów IT czy świadczenie usług serwisowych).[/bullet]
[bullet]Content Text[/bullet]
[bullet]Content Text[/bullet]

[/list_wrap]

 • opracowanie, opiniowanie i negocjowanie:
 • umów na dostawę software-u, hardware-u,
 • umów licencyjnych zarówno na oprogramowanie komercyjne, jak i open source,
 • dokumentacji przetargowej,
 • regulaminów sprzedaży, czy promocji.
 • reprezentowanie Klientów na drodze postępowań sądowych związanych z ustaleniem autorstwa software-u, bezprawnego korzystania z części, bądź całości oprogramowania, naruszania warunków licencyjnych umów i wielu innych.


Content 3

Content 4

 1. Prawo własności intelektualnej

 

Prawo własności intelektualnej stanowi wiodącą specjalizację naszej Kancelarii. Kancelaria pomaga rozwijać i chronić interesy Klientów związane z prawami autorskimi, patentami, wzorami użytkowymi . Kancelaria dba o wizerunek naszych Klientów.

 

Nasze usługi obejmują między innymi:

 

 • zarządzanie prawami autorskimi,
 • opracowanie, opiniowanie i negocjowanie:
 • umów licencyjnych na korzystanie z utworów, w tym na programy komputerowe, bazy danych i inne,
 • umów o przeniesienie praw autorskich,
 • regulaminów konkursów.
 • ochronę osobistych praw majątkowych programistów, grafików, fotografów i innych,
 • dochodzenie odszkodowań od podmiotów naruszających prawa autorskie Klientów,
 • rejestrację znaków towarowych,
 • obsługę prawną projektów marketingowych i reklamowych.

 

 

 1. Prawo IT

 

Prawo IT stanowi ważny filar naszej pracy. W ramach specjalizacji świadczymy kompleksową obsługę dla firm informatycznych oraz dystrybutorów software-u. Rozwój techniki pozwala na tworzenie coraz bardziej zaawansowanych i specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, czy jednostkach sektora budżetowego. Jednocześnie programy te wprowadzane są do użytku prywatnego na wszelkiego rodzaju urządzenia mobilne. Skuteczne wprowadzenie na rynek produktów z branży informatycznej wymaga działań wielu podmiotów, w tym specjalistycznej obsługi prawnej.

 

Nasze usługi obejmują między innymi:

 

 • organizację postępowań na wykonanie i wdrożenie dedykowanych systemów informatycznych (opracowujemy umowy na wykonanie analiz przedwdrożeniowych, wykonanie i wdrożenie systemów IT czy świadczenie usług serwisowych).
 • opracowanie, opiniowanie i negocjowanie:
 • umów na dostawę software-u, hardware-u,
 • umów licencyjnych zarówno na oprogramowanie komercyjne, jak i open source,
 • dokumentacji przetargowej,
 • regulaminów sprzedaży, czy promocji.
 • reprezentowanie Klientów na drodze postępowań sądowych związanych z ustaleniem autorstwa software-u, bezprawnego korzystania z części, bądź całości oprogramowania, naruszania warunków licencyjnych umów i wielu innych.

 

 1. Ochrona danych osobowych

W ramach specjalizacji świadczymy pomoc prawą dla administratorów danych, jak również przeprowadzamy szkolenia wewnętrzne dla pracowników firm oraz Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Posiadamy doświadczenie w reprezentacji Klientów w sprawach spornych w zakresie przetwarzania, zbierania i ujawniania danych osobowych przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO).Towarzyszymy Klientom podczas kontroli przeprowadzanych przez GIODO.

Nasze usługi obejmują między innymi:

 

 • rejestrowanie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w rejestrze GIODO,
 • rejestrowanie zbiorów danych osobowych w rejestrze GIODO,
 • tworzenie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (Instrukcje Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcje Zarządzania Systemami Informatycznymi),
 • tworzenie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

 1. E-commerce

 

E-commerce to specyficzny rodzaj biznesu, o czym w szczególności wiedzą właściciele sklepów internetowych, hurtowych platform sprzedażowych czy portali społecznościowych. Prowadzenie działalności w wirtualnej przestrzeni wymaga dopasowania jej do wymagań stawianych przez prawo.

 

Nasze usługi obejmują między innymi:

 

 • sporządzanie i opiniowanie:
 • regulaminów sklepów internetowych,
 • regulaminów promocji,
 • regulaminów konkursów,
 • regulaminów programów lojalnościowych,
 • regulaminów partnerskich,
 • umów reklamowych.
 • reprezentowanie Klientów na drodze postępowań sądowych.

 

 1. Zamówienia publiczne

 

Prawo zamówień publicznych nieodzownie wiąże się z nowymi technologiami. Zamówienia na sprzęt komputerowy czy oprogramowania wymagają niejednokrotnie występowania w przetargach publicznych po stronie Wykonawcy.

 

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • sporządzanie ofert,
 • przygotowanie pełnomocnictwa konsorcjum, zgodnego z treścią i wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • opiniowanie SIWZ oraz sporządzanie pism i pytań do Zamawiającego,
 • ocena wzorów umów stanowiących załączniki do SIWZ (wskazanie ryzyka oraz postanowień niekorzystnych dla Wykonawców),
 • przygotowywanie i składanie odwołań, przystąpień do odwołań,
 • opracowanie wzorów umów konsorcjum i umów podwykonawczych,
 • reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

 1. Windykacja

Kancelaria prowadzi postępowania windykacyjne względem nierzetelnych kontrahentów. Odzyskiwanie należności odbywa etapami:

 • etapie polubowny – monity telefoniczne oraz wezwania do zapłaty,
 • etap sądowy – wystąpienie przeciwko dłużnikowi na drogę postępowania sądowego,
 • etap komorniczy – wystąpienie do komornika o wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika.